meny

IRM övertar insamling och produktion av den danska reklammätningen

 

Parterna bakom Reklammarknaden i Danmark - Danske Medier Research och Kreativitet & Kommunikation -har valt att låta IRM, Institutet för Reklam- och Mediestatistik överta arbetet med att samla in, validera och offentliggöra den danska statistiken avseende medieinvesteringar.

 

IRM har motsvarande uppgift i Sverige och Norge och den erfarenheten önskar de danska organisationerna dra nytta av och därmed erbjuda medlemmarna fler och mer frekventa rapporter med fokus på utveckling på mediemarknaden.

 

Det nya samarbetet ger bland annat möjlighet till att utvidga den tryckta rapporten med uppbyggnaden av en databas, som kommer att ge abonnenterna en unik möjlighet att följa trender och generera individuellt utformade rapporter.

 

 

 

Ladda ned