meny

Hushållens medieutgifter ökar kraftigt

I 2017 års upplaga av rapporten "Hushållens Medieutgifter" har IRM registrerat en kraftig uppgång av medieutgifterna för ett genomsnittligt hushåll i Sverige. 

 

Hushållens största utgift är access-kostnader som betalas för att få tillgång till media och för att kommunicera. Mobilabonnemanget utgör den största utgiften, följt av internetabonnemanget. Därefter kommer kostnaden för TV, som i rapporten delas upp i Radio- och TV-licensen och utgifter för betal TV. Den femte största utgiften utgörs av kostnaden för morgontidningen. De fem största utgiftsslagen är desamma som när undersökningen genomfördes 2014, dock är det tydligt att det är de digitala alternativen som växer kraftigt. Vår konsumtion av media blir alltmer digital och det avspeglas i våra utgifter, streamade abonnemangstjänster för film/TV/sport är det område som växer allra mest procentuellt.

 

 Rapporten svarar på:

 - Hur mycket hushållen lägger på medieutgifter?

 - Hur har hushållens utgifter för olika medier utvecklats under de tre senaste åren?

  • Nyhetsmedier (Prenumerationer/styckköp tryckta och digitala tidningar)

  • Intressemedier (Prenumerationer/styckköp tryckta och digitala magasin)

  • Rörlig bild (Radio- och TV-avgift, TV/streamingabonnemang, biobiljetter mm)

  • Ljud och musik: (digitala köp/streamingabonnemang/CD- och vinylskivor mm)

  • Litteratur (tryckta böcker, ljudböcker på CD/DVD, nedladdade ljudböcker, abonnemangstjänster mm)

  • Spel (Dator/TV/mobil-spel mm)

  • Accesskostnader (Internet & mobilabonnemang) 

 - Vilken profil har hushåll som spenderar mycket? Hur skiljer sig denna profil mellan olika medieslag?

 - Hur ser mediernas intäktsbas ut avseende hushållens medieutgifter och reklamintäkter? Hur har intäktsbasen förändrats sedan 2014?

 

 

Rapporten är 55 sidor, pris: 12 900 kr exkl. moms. Köp den i IRM:s nätbutik så får du den direkt!

 

Se pressmeddelande nedan.

 

Undersökningen genomfördes gemensamt av Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) i samarbete med Mediamätningar i Skandinavien (MMS), Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) samt Nordicom. Enkäten genomfördes online via slumpmässig telefonrekryterade deltagare under perioden 12 september – 20 september 2017. Totalt genomfördes 4 000 intervjuer. Resultaten viktades för att säkerställa representativitet i förhållande till hushållen i Sverige.

Ladda ned