meny

Fortsatt stark tillväxt ger nytt rekordår

 

Idag publiceras IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under 2016. Det blev ett starkt år med en tillväxt om 6% relativt 2015. Därmed kan IRM fastslå att medieinvesteringarna når ett nytt all-time-high under 2016. Omsättningen uppgick till 34,9 miljarder kronor, och därmed lyckades marknaden omsätta mer än det tidigare rekordåret 2015.

 

De digitala medierna går fram kraftigt, här accelererar tillväxttakten och uppgår till 21%, relativt 2015. Kategorin omsätter nu 15,7 miljarder kronor och står för 45% av medieinvesteringarna. Den snabbaste tillväxttakten finner vi inom sökordsmarknadsföring, sociala nätverk och webb-tv.

 

Även andra mediegrupper når ett nytt all-time-high under 2016. Utomhusreklam och radio har båda tvåsiffriga tillväxttal relativt föregående år och når därmed nya rekordnivåer. Även bio lyckas bra och noterar ett nytt all-time-high.

 

Ett extra starkt andra halvår bidrog till årets rekordomsättning. I det tredje och fjärde kvartalet växer marknaden med över 7% relativt samma period föregående år.

 

En av förklaringarna till det starka sista halvåret är att TV-investeringen noterar positiv tillväxt under perioden. Därutöver accelererade tillväxten inom de digitala kategorierna och utomhusreklam.

 

 

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det fjärde kvartalet samt ackumulerat under kalenderåret 2016. Rapporten omfattar 17 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

 

 

Ladda ned