meny

Dansk reklamprognos 2017-2018

Nu har IRM, i samarbete med Ole E. Andersen, extern lektor på CBS, publicerat den årliga prognosen for den danska reklammarknaden.

 

Prognosen visar en positiv tilväxt för 2017-2018, där de digitala investeringarna fungerar som motor. Sammanlagt förväntas reklaminvesteringen öka till 13,6 miljarder DKK i 2017, vilket innebär en tillväxt om 2,4 procent jämfört med 2016.

 

Tillväxttakten väntas öka något under 2018, enligt prognosen kommer marknaden att omsätta 14 miljarder DKK. Det er en ökning om 2,8 procent i förhållande till 2017. Den danska marknaden präglas fortsatt, liksom övriga nordiska marknader, av den strukturella omställningen från tryckta till digitala medier. De digitala investeringarna tar nu över hälften av medieinvesteringarna och under 2017 förväntas de digitala medierna stärka sina andelar ytterligare. Det er alltså de digitala investeringarna som kommer att driva reklaminvesteringen under prognosperioden. Också de traditionella medierna radio och outdoor forväntas få positiv utveckling.

 

IRM kommer framöver utveckla sin verksamhet i Danmark. Innan sommaren presenterades det att IRM blir ny leverantör av Reklameforbrugsundersøgelsen och nu inleds en dialog med alla medier på marknaden. Lägg till den danska databasen till ditt abonnemang nu så bjuder vi på årets prognos! Kontakta oss på info@irm-media för mer information.

 

Rapporten innehåller historisk data per mediekategori för 2016 samt prognos för 2017-2018. 15 sider inkl. summary in English. PRIS: 6 500 SEK. Til webshop 

 

Ladda ned