meny

Svenska reklammarknaden går mot strömmen

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market Jan-Jun 2016” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under det första halvåret 2016. Den svenska reklammarknaden fortsätter att gå som tåget medan resten av Norden upplever negativ eller avmattad tillväxt.

 

De samlade reklamköpen i nordisk media ökade 0,8% gentemot första halvåret 2015 med fast växelkurs. Utvecklingen är därmed fortsatt positiv om än lite svagare än under helåret 2015.

 

Andelen digitalt överstiger för första gången 40% och Sverige utmärker sig genom en ökning om uppåt 5% i lokal valuta. Efter en totalomvändning och bäst utveckling i Norden under 2015 så mattades tillväxten för den danska reklammarknaden av under det första halvåret 2016. Tillbakagången fortsatte i Norge, så även i Finland men där avtog tappen något.

 

 

The Nordic Advertising Market Jan-June 2015 kostar 6 500 kronor och innehåller omsättning och tillväxt per kategori och land. Tidsperiod 2012-2016 (jan-juni). 25 sidor inklusive Summary in English. Köp den här

 

Om du vill veta mer om exakt vilken information som ingår eller har andra frågor om rapporten, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

Ladda ned