meny

Rekordstora medieinvesteringar 2015

Idag publiceras IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under 2015. Och, efter ett urstarkt fjärde kvartal, kan IRM nu konstatera att medieinvesteringarna når ett nytt all-time-high under 2015. Omsättningen uppgick till 32,9 miljarder kronor, därmed lyckades marknaden omsätta mer än det tidigare rekordåret 2008, då omsättningen uppgick till drygt 32,8 miljarder kronor.

 

De digitala medierna går fram kraftigt, här ökar investeringarna med 20% och kategorin omsätter nu nära 13 miljarder kronor. Det är som tidigare sökordsmarknadsföring, mobilmarknadsföring och webb-tv som bidrar mest till den positiva tillväxten. Även andra mediegrupper når ett nytt all-time-high under 2015 nämligen radio, bio, utomhus och butiksmedia.

 

Ett urstarkt fjärde kvartal bidrog kraftigt till årets rekordomsättning. I det fjärde kvartalet växer marknaden hela 6,7 procent relativt samma kvartal föregående år.

 

En av huvudförklaringarna till det starka fjärde kvartalet är en markant minskning av den tryckta dagspressens tapp. Under det fjärde kvartalet noteras en minskning på drygt 6 procent relativt det fjärde kvartalet 2014. Det är en väsentlig förbättring jämfört med de tvåsiffriga tapp som plågat dagspressen under årets tre första kvartal. Det är för tidigt att säga om detta är ett trendbrott, men minskande tapp har noterats internationellt för dagspressen.

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det fjärde kvartalet. Rapporten omfattar 11 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

 

 

Ladda ned