meny

Medieinvesteringarna i det första kvartalet: Stark inledning på 2016

 

Idag publiceras IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under det första kvartalet 2016. 2015 blev ett rekordår och medieinvesteringarna fortsätter att visa en stark positiv tillväxt under 2016. Omsättningen under det första kvartalet uppgår till 7,9 miljarder kronor, en ökning med drygt 4 procent jämfört med det första kvartalet 2015.

 

Tack vare en mycket stark utveckling i förra årets sista kvartal nådde den svenska reklammarknaden ett nytt all-time-high under 2015. Omsättningen uppgick till 32,9 miljarder kr, därmed lyckades marknaden äntligen omsätta mer än rekordåret 2008, då omsättningen uppgick till drygt 32,8 miljarder kr.

 

Den starka utvecklingen har fortsatt i det första kvartalet 2016 då investeringen ökat med 4,4 procent gentemot motsvarande kvartal föregående år. Därmed uppgick reklamomsättningen till drygt 7,9 miljarder kr.

 

De digitala medierna går fram kraftigt, här ökar investeringarna med knappt 20 procent under det första kvartalet relativt motsvarande kvartal i fjol. Den digitala tillväxten drivs av mobil, video och sök. Displayannonsering på desktopenheter minskade något, vilket hänger samman med en överflyttning till mobila enheter samt starka jämförelsetal. Totalt omsatte digital reklam 3,5 miljarder kronor i det första kvartalet 2016.

 

 

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det första kvartalet. Rapporten omfattar 16 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

 

Ladda ned