meny

Kraftigt tapp på de regionala reklammarknaderna 2015

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2015” framgår att de regionala reklaminvesteringarna minskade under 2015 relativt 2014. Tillbakagången uppgick till -8,3 procent och regional annonsomsättning låg därmed på 11,5 miljarder kronor. 

  

Rapporten Regionala Reklammarknader 2015 omfattar 11 sidor och inkluderar statistik kring totala reklaminvesteringar uppdelat på region och medium samt reklaminvesteringar per capita i de olika regionerna. Medieslag som undersöks i rapporten: dagspress, gratistidningar, oadresserad direktreklam, TV, radio och internet.

Rapporten Regionala Reklammarknader 2015 ingår i IRM:s maxabonnemang, läs mer om vårt abonnemangserbjudande här:

Rapporten kan också köpas i webbshopen. Priset för rapporten är 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se