meny

IRM och Sveriges Annonsörer i ny kartläggning: Så mycket lägger svenska annonsörer på reklam

 

För första gången har svenska annonsörers reklambudgetar kartlagts på ett övergripande plan. Bakom kartläggningen står Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) samt intresseorganisationen Sveriges Annonsörer. Bland annat framkommer det att reklambudgeten i snitt utgör 3,3 procent, sett till företagens omsättning. Mest investerar detaljhandel och FMCG.

 

 

Nu kan Sveriges Annonsörer, tillsammans med IRM presentera den första större studien av svenska annonsörers investeringar i reklam och övrig kommunikation. Rapporten bygger på en webbenkät till Sveriges Annonsörers medlemmar samt utdrag ur IRM:s löpande statistik kring reklammarknadens utveckling.

 

 

I rapporten framkommer det bland annat att reklambudgeten i snitt utgör 3,3 procent av de tillfrågade företagens omsättning. Den utgör störst andel, över 5 procent, hos aktörer som verkar inom detaljhandel och FMCG (snabbrörliga konsumentvaror). Därefter kommer företag som är verksamma inom fritid, nöje och resor. I rapporten framkommer också att hos företag med mindre omsättning, upp till 500 miljoner kronor, utgör reklambudgeten en betydligt större andel av omsättningen medan den utgör en lägre andel hos medelstora och stora företag.        

 

 

Baserat på fördelningen hos respondenterna i denna undersökning samt IRM:s löpande statistik så estimeras den totala kommunikationsinvesteringen i Sverige till drygt 100 miljarder kronor under 2015. Majoriteten av reklambudgeten, 64 procent investerades i köpta kanaler medan 26 procent investerades i ägda kanaler och 10 procent i förtjänade kanaler.

 

 

I samarbete med Sveriges Annonsörer presenterar IRM en rapport med syfte att öka kunskapen kring:
-Kommunikationsbudgetens storlek i förhållande till företagsomsättning.
-Hur mycket som investeras och kommer att investeras i köpta respektive ägda och förtjänade kanaler.
-Digital reklaminvestering med fokus på sociala nätverk, native advertising och programmatisk handel.

En enkät skickades ut i April 2016 till 539 marknadschefer hos Sveriges Annonsörers medlemsföretag. Totalt inkom 114 svar vilket motsvarar en svarsfrekvens på 21%. Populationen utgörs av Sveriges Annonsörers medlemmar och generaliseringar kring samtliga annonsörer i Sverige bör göras med försiktighet.

 

 

Publikationen omfattar 34 sidor och kostar 6 500 kr exkl moms, köp den i IRM:s onlinebutik!

 

Ladda ned