meny

IRM lanserar ny mätning av nyhetsmediers digitala intäkter

 

Den första mätningen avseende nyhetsmediers digitala annonsintäkter är klar. Under 2015 uppgår nyhetsmediers digitala intäkter till 1,9 miljarder kronor. Detta är en ökning med 16 procent jämfört med 2014.

 

Från och med det andra kvartalet 2016 samlas nyhetsmediers digitala intäkter in kvartalsvis och redovisas i IRMs kvartalsrapport. Den nya kategorin samlar annonsintäkter från digitala kanaler hos dagspress, gratistidningar samt renodlat digitala aktörer avseende display, webb-TV och digital eftertextannonsering oavsett plattform.

 

Under 2015 är tillväxten i annonsintäkter för digitala nyhetsmedier 16% relativt 2014. Motsvarande siffra för de totala digitala investeringarna är 20%. Detta innebär att investeringen i digitala nyhetsmedier hade en sämre utveckling än de totala digitala investeringarna. Denna utveckling fortsätter och förstärks under det första halvåret 2016.

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det andra kvartalet samt ackumulerat under kalenderåret 2016. Rapporten omfattar 17 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

Ladda ned