meny

Investering i sponsring och event slår nytt rekord

 

Det fortsätter att gå bra för sponsring och event och investeringarna nådde nytt all-time high 2015. Sponsringen ökar med 4,8% relativt föregående år och omsätter 6,9 miljarder kr. Event ökade med 1% och därmed är omsättningen nu 6,8 miljarder kr.

 

Den årliga mätningen av investeringarna i sponsring och event utförs av IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) i samarbete med Sponsrings & Eventföreningen (SEFS).

 

Sponsringsintäkterna uppgår under 2015 till 10% av de totala reklaminvesteringarna. Liksom tidigare år domineras sponsringsintäkterna av idrottsorganisationerna, nära tre fjärdedelar av sponsringsinvesteringarna går till idrotten. Men under 2015 så är det den sociala sponsringen som utvecklas allra bäst, med en tvåsiffrig tillväxt relativt föregående år. Detta beror troligen på långsiktiga trender inom socialt ansvarstagande, samtidigt som flyktingsituationen under 2015 också kan ha bidragit.

 

Rapporten visar vidare att sponsringen är stark regionalt, cirka 60% av sponsorinvesteringarna gäller lokala/regionala rättighetsinnehavare och organisationer, och den lokala sponsringen har stärkt sin position jämfört med 2014.

 

Eventintäkterna delas upp i eventmarknadsföring (genomfört i externt marknadsföringssyfte) och företagsinterna event. Under 2015 utvecklades eventmarknadsföringen bäst, tillväxten uppgick till knappt 4% relativt 2014. För företagsinterna events gick det däremot sämre; där noterades en minskning om 3% relativt föregående år.

Ladda ned