meny

Danmark vinnare på den nordiska reklammarknaden

 

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market 2015” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under 2015. I Danmark har reklammarknaden svängt från de senaste årens negativa utveckling till ökning om 3.1% under 2015 vilket innebär den starkaste tillväxten i Norden.

 

De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till 9,1 miljarder euro under 2015 vilket innebär en ökning om 1,2% gentemot 2014 med fast växelkurs. Resultatet är att vi ser en ljusning jämfört med de senaste åren då tillväxten varit negativ.

 

Den danska reklammarknaden har upplevt en totalomvändning från en tillväxt på -2,0% under 2014 till en ökning om 3,1% under 2015.

 

– Våra prognoser tydde på att den danska marknaden skulle visa starkast tillväxt i Norden under 2015. Då man i Danmark har legat först i skiftet från tryckta till digitala reklamkanaler är det lovande att få bekräftat att utvecklingen nu är god här, kommenterar Madeleine Thor, IRM:s VD.

 

Efter en rekordstark avslutning på året, noterar även Sverige en positiv tillväxt om 2,8% i lokal valuta under 2015 och marknaden når därmed ett nytt all-time-high. Tillbakagången fortsatte i Norge och Finland men tappen avtog något.

 

 

 

 

Rapporten är på engelska och innehåller information kring annonsinvestering i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Omsättning uppges i euro samt lokal valuta. Följande mediekategorier behandlas: tidningar, tidskrifter, kataloger, direktreklam, utomhus, TV, radio, bio och internet. Publikationen omfattar 25 sidor och kostar 6 500 kr exkl moms, köp den i IRM:s onlinebutik!

Ladda ned