meny

17% av investeringen i display och webb-TV är programmatisk

 

Nu har IRM:s årliga mätning av programmatisk handel i Sverige lanserats. Rapporten visar att investeringen i programmatiska annonsköp uppgår till 730 miljoner kronor under 2015, det är en ökning med 134 procent relativt 2014.

 

Rapporten fokuserar på två underkategorier inom digital reklam: display- och webb-TV-annonsering. Tillsammans utgör dessa 4,2 miljarder kr eller 33% av den digitala kakan. De programmatiska investeringarna uppgår till 730 miljoner kr, vilket motsvarar 17% av den totala omsättningen inom display och webb-TV.

 

Styrkan med programmatisk handel är att reklamförsäljare med hjälp av data bättre kan hjälpa annonsörer att hitta sina målgrupper. En bättre målgruppsstyrning och annonsmiljö betingar högre priser, därför väntas programmatisk handel ge positivt tillskott för total reklaminvestering.

 

 

Rapporten innehåller en beskrivning av marknaden för programmatisk handel i Sverige 2014-2016. 19 sidor, pris 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

Ladda ned