meny

2016

Prognosen skruvas upp

2016-12-09

IRM har reviderat upp prognosen för reklaminvestering under 2016 och 2017. Utvecklingen i årets tredje kvartal var lite högre än IRM:s redan högt s...

Läs mer

Nytt all-time-high i sikte, medieinvestering ökar 7% i Q3

2016-11-07

Idag publiceras IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvestering under det tredje kvartalet 2016. Rapporten visar att...

Läs mer Ladda ned

Svenska reklammarknaden går mot strömmen

2016-10-21

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market Jan-Jun 2016” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under det...

Läs mer Ladda ned

Ny prognos: Fortsatt högtryck

2016-09-08

Utvecklingen i årets andra kvartal var i linje med IRM:s förväntningar med en tillväxt om +4,3% relativt motsvarande kvartal 2015. IRM:s månadsinde...

Läs mer

IRM lanserar ny mätning av nyhetsmediers digitala intäkter

2016-08-25

Den första mätningen avseende nyhetsmediers digitala annonsintäkter är klar. Under 2015 uppgår nyhetsmediers digitala intäkter till 1,9 miljarder...

Läs mer Ladda ned

IRM och Sveriges Annonsörer i ny kartläggning: Så mycket lägger svenska annonsörer på reklam

2016-06-30

För första gången har svenska annonsörers reklambudgetar kartlagts på ett övergripande plan. Bakom kartläggningen står Institutet för reklam- och...

Läs mer Ladda ned

Danmark vinnare på den nordiska reklammarknaden

2016-06-17

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market 2015” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under 2015. I Danmark har reklammarknaden svängt från de senaste årens negativa utveckling till ökning om 3.1% under 2015 vilket innebär den starkaste tillväxten i Norden.

Läs mer Ladda ned

Ny prognos från IRM: Förväntningarna höjs på 2016

2016-05-26

IRM har reviderat upp prognosen för 2016, från +4,2% till +4,8%, då det goda avslutet från 2015 ser ut att fortsätta in i 2016. Utvecklingen i åre...

Läs mer

17% av investeringen i display och webb-TV är programmatisk

2016-05-19

Nu har IRM:s årliga mätning av programmatisk handel i Sverige lanserats. Rapporten visar att investeringen i programmatiska annonsköp uppgår till...

Läs mer Ladda ned

Medieinvesteringarna i det första kvartalet: Stark inledning på 2016

2016-05-13

Idag publiceras IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under det första kvartalet 2016. 2015 blev ett re...

Läs mer Ladda ned

Investering i sponsring och event slår nytt rekord

2016-05-09

Det fortsätter att gå bra för sponsring och event och investeringarna nådde nytt all-time high 2015. Sponsringen ökar med 4,8% relativt föregående...

Läs mer Ladda ned

IRM presenterar de första siffrorna för native annonsering

2016-04-19

IRM:s senaste rapport ”Svensk Reklammarknad 2015” ger en översikt över reklamåret 2015. IRM:s stora reklamkaka - de totala reklaminvesteringarna -...

Läs mer Ladda ned

Kraftigt tapp på de regionala reklammarknaderna 2015

2016-04-07

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2015” framgår att de regionala reklaminvesteringarna minskade under 2015 relativt 2014. Tillbaka...

Läs mer

Nu har IRM publicerat rapporten om mediernas prisinflation 2015

2016-03-22

Rapporten visar att det under 2015 var en marginell ökning av mediepristillväxten i både löpande och fasta priser jämfört med 2014. Rapporten är 12...

Läs mer

IRM:s nya prognos: Högtryck på reklammarknaden 2016

2016-03-15

Idag presenteras IRM:s reviderade prognos för 2016. Med ett urstarkt fjärde kvartal 2015 i bagaget samt uppjusterade förväntningar för den svenska...

Läs mer Ladda ned

Rekordstora medieinvesteringar 2015

2016-03-01

Idag publiceras IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under 2015. Och, efter ett urstarkt fjärde kvartal...

Läs mer Ladda ned