meny

Reklaminvestering i Norden: Danska marknaden går starkast

Nu har IRM publicerat ”The Nordic Advertising Market Jan-June 2015”. Rapporten beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under första hälften av 2015. De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick då till 4,5 miljarder euro under första halvåret 2015, en tillbakagång med 2,5% relativt föregående år.

 

Tappet som IRM noterar för reklammarknaden ska tolkas med försiktighet. Marknaden är påverkad av valutakursförändringar. En fast växelkurs ger istället en ökning om 0,2%.

 

Den danska reklammarknaden har upplevt en totalomvändning från en tillväxt på -2,1% under 2014 till en ökning om 2,7% under första halvåret 2015. I lokal valuta noterar Sverige en tillväxt om 1,5% medan tillbakagången fortsatte i Norge och Finland.

 

Internet är sedan 2013 den största reklamkategorin totalt. 35% av reklaminvesteringen i Norden tillfallet digitala kanaler. Starkast marknadsandel har Internet i Danmark, där står den digitala reklamen för över 40% av den totala medieinvesteringen.

 

The Nordic Advertising Market Jan-June 2015 kostar 6 500 kronor och innehåller omsättning och tillväxt per kategori och land. Tidsperiod 2011-2015 (jan-juni). 25 sidor inklusive Summary in English. Köp den här

Om du vill veta mer om exakt vilken information som ingår eller har andra frågor om rapporten, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

 

 

Ladda ned