meny

Programmatisk handel står för 3% av investeringen i digital reklam 2014

Nu är IRM:s första rapport kring programmatisk handel i Sverige klar. Rapporten visar att investeringen i programmatiska annonsköp uppgår till 330 miljoner kronor under 2014, det är en ökning med 265 procent relativt 2013. 

 

Programmatisk handel är ett nytt sätt att köpa reklamutrymme som rönt stort intresse i branschen. Programmatiska system optimerar digital annonshandel och kan i det korta perspektivet innebära högre utförsäljningsgrad på tidigare osålt reklamutrymme. Den stora styrkan med programmatisk handel på sikt är dock att reklamförsäljare med hjälp av data bättre kan hjälpa annonsörer att hitta sina målgrupper. En bättre målgruppsstyrning och annonsmiljö betingar högre priser vilket leder till ökad totalinvestering.

 

IRM:s rapport visar att i Sverige så uppgår de programmatiska köpen till 330 miljoner kronor. Det motsvarar 3% av de digitala reklaminvesteringarna under 2014. Detta är lägre än snittet i Västeuropa.

 

Rapporten innehåller en beskrivning av marknaden för programmatisk handel i Sverige 2013-2015. 21 sidor, pris 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se