meny

Prognosen höjs för 2015-2016

IRM har reviderat upp prognosen för 2015 från +1,6% till +1,8%, total reklaminvestering i svensk media väntas därmed uppgå till 32,5 miljarder kr. Det fjärde kvartalet väntas blir årets starkast kvartal, dels på grund av en generellt uppåtgående tillväxttrend men även på grund av relativt svaga jämförelsetal i Q4 2014. 

 

IRM:s prognos för 2016 innebär fortsatt en ökad tillväxttakt jämfört med 2015. 

 

 

Rapporten innehåller historisk data samt prognos per mediekategori och kvartal under åren 2014-2016p. 26 sidor, pris 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se