meny

Över 33 miljarder i medieinvesteringar 2016 ger nytt all-time-high

Idag presenterar IRM en reviderad prognos för 2015 samt den första prognosen för 2016. Och tongångarna på reklammarknaden fortsätter att vara positiva, tillväxten revideras upp något för 2015 och marknaden väntas öka ytterligare under 2016.

 

Under helåret 2014 ökade reklaminvesteringarna med 1,5 procent jämfört med 2013 och uppgick till 31,9 miljarder kronor. För 2015 är IRM:s bedömning att tillväxten uppgår till 1,6 procent relativt 2014, en liten upprevidering relativt den prognos som kom i mars. Det första kvartalet 2015 blev positivt, tillväxten blev några tiondels procent högre än förväntat, och det sätter tonen för 2015. 

 

Nu presenterar IRM också den första prognosen för 2016. Prognosen visar en positiv tillväxttakt om 1,8 procent relativt 2015 och en omsättning som passerar 33 miljarder kronor. Därmed förväntas ett nytt all-time-high på reklammarknaden under 2016.

 

 

Rapporten innehåller historisk data samt prognos per mediekategori och kvartal under åren 2014-2016p. 26 sidor, pris 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se