meny

Nu höjer IRM prognosen för digitala medier

Idag presenteras IRM:s reviderade prognos för 2015-2016. Totalt förväntas reklammarknaden omsätta knappt 32,4 miljarder kronor under 2015, vilket motsvarar en ökning om 1,6 procent relativt föregående år.

 

När IRM presenterar sin reviderade prognos för 2015 så är den förväntade totaltillväxten oförändrad gentemot föregående prognos, medieinvesteringarna väntas uppgå till 32,4 miljarder kronor. Men fördelningen av investeringen har förändrats, till förmån för de digitala medierna.

 

Bland de digitala medierna så är det fortsatt mobilmarknadsföring och webb-TV som visar de högsta tillväxttalen. De förväntas båda växa med dryga 40 procent under 2015 relativt föregående år. Även sökordsmarknadsföring förväntas få en god utveckling, här är ökningen dryga 20 procent under 2015 relativt föregående år och omsättningen därmed dryga 4,8 miljarder enligt IRM:s prognos.

 

Även 2016 förväntas marknaden nå positiv tillväxt, IRM:s prognos indikerar att tillväxten till och med blir något högre än under 2015. Medieinvesteringarna prognosticeras totalt uppgå till 33,1 miljarder kronor nästa år.

 

 

Rapporten innehåller historisk data samt prognos per mediekategori och kvartal under åren 2014-2016p. 26 sidor, pris 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

Ladda ned