meny

Medieinvesteringarna i det första kvartalet 2015: Året inleds positivt trots tuff jämförelse med förra årets OS-kvartal

IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) presenterar nu utfallet för första kvartalet 2015. Statistiken visar att mediemarknaden återigen växte efter ett svagt fjärde kvartal och tillväxten i det första kvartalet uppgår till 0,7 procent relativt samma kvartal 2014. Investeringarna uppgår nu till knappt 7,5 miljarder kronor.

 

 

Kvartalet karaktäriserades av ett blandat utfall för de olika mediegrupperna. Medan de digitala kategorierna överlag fortsatte att växa i oförminskad takt, kämpade många andra kanaler med ett tufft kvartal. Bidragande till detta var också att OS ägde rum i det första kvartalet 2014, något som gör jämförelsetalen förhållandevis högre för många mediegrupper.

 

Investeringen i digital reklam utgör nu drygt 37 procent av medieinvesteringarna. Digital reklam växte med hela 16,8 procent under det första kvartalet, och därmed blev omsättningen 2,8 miljarder. Det är som tidigare framförallt mobilmarknadsföring, webb-TV-marknadsföring och sökordsmarkandsföring som visar höga tillväxttal. Totalt så tillförs via ökningen i den digitala investeringen drygt 400 miljoner kronor till medieinvesteringarna under det första kvartalet.

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det första kvartalet. Rapporten omfattar 16 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

Ladda ned