meny

Medieinvesteringarna 2014: Bra år för digitalt, bio, radio och utomhus

Mediemarknaden växer med 1,6 procent under 2014 relativt 2013. Det visar IRM:s senaste rapport som summerar utvecklingen på marknaden under 2014. Totalt omsatte medieinvesteringarna knappt 32 miljarder under 2014.

 

Gällande de digitala kategorierna så noterar mobilmarknadsföringen och webb-TV marknadsföringen liksom tidigare den största tillväxten procentuellt sett. Tillväxten skrivs till 65 respektive 56 procent vid en jämförelse med föregående år. Även sökordsmarknadsföring visar fin tillväxt, 18 procent relativt föregående år. Motsvarande siffra för displayannonseringen är 12 procent, den högsta tillväxttakt som kategorin presterat sedan 2008.

 

Men, det är inte bara de digitala medierna som haft en bra utveckling under 2014, flera traditionella medier har också nått en tvåsiffrig tillväxt. Dessa medier är radio, bio, utomhus och butiksmedia som samtliga överträffar förväntningarna under 2014.

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det fjärde kvartalet. Rapporten omfattar 11 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se