meny

Medieinvestering i det tredje kvartalet 2015: De digitala medierna fortsätter rada upp styrkebeskeden

Idag presenterar IRM medieinvesteringarnas utveckling under det tredje kvartalet 2015. Rapporten visar att investeringarna fortsätter att öka, och att tillväxttakten ökar något relativt det andra kvartalet. Totalt uppgår medieinvesteringen under det tredje kvartalet till drygt 7,3 miljarder och ökningen är 1,7 procent relativt det tredje kvartalet 2014.

 

Det tredje kvartalet 2014 visade årets bästa tillväxt. Ökningen uppgick till 3 procent relativt samma kvartal föregående år och en viktig förklaring var riksdagsvalet som bidrog till ökande intäkter för flera medier. Det är alltså starka jämförelsetal från 2014 som möter oss när vi nu summerar det tredje kvartalet 2015. Men trots starka jämförelsetal så lyckas mediemarknaden lämna ett positivt besked och tillväxten är 1,7 procent, relativt det tredje kvartalet 2014.

 

Den fina utvecklingen förklaras av en fortsatt mycket stark utveckling för digitala medier. Under det tredje kvartalet är den digitala tillväxten över 20 procent. Inte sedan 2008 har de digitala medierna visat en så snabb tillväxttakt. Och eftersom marknaden nu är mer än fördubblad så är dagens tillväxt än mer av en prestation. En nyhet som IRM presenterar under det tredje kvartalet är en utbrytning av mobil display. Det är ungefär en tredjedel av mobilmarknadsföringen som tillfaller mobil display.

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det tredje kvartalet. Rapporten omfattar 16 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

Ladda ned