meny

Köp av reklamutrymme i anslutning till journalistik minskar

På uppdrag av Stiftelsen Institutet för mediestudier har IRM tagit fram en bedömning kring reklamintäkter för medier med nyhetsjournalistiskt innehåll under perioden 2008 till 2014. Studien visar att investering i reklamutrymme i anslutning till nyhetsjournalistik minskat med 25% sedan 2008.

 

Studien inkluderar samtliga plattformar, dvs även digitala kanaler är inkluderade. En viktig förklaring till den negativa utvecklingen är att strukturella drivkrafter för medieinvesteringar från tryckta till digitala kanaler. Digital reklam är ofta billigare och därmed dämpas totaltillväxten.

 

Under perioden 2008-2014 har investering i reklamutrymme hos medier med nyhetsjournalistiskt innehåll minskat som andel av total reklaminvestering, från 36 procent till 28 procent av annonsörernas medieköp. Läs rapporten i sin helhet hos Institutet för mediestudier