meny

Fortsatt minskad investering i regionala reklammarknader

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2014” framgår att de regionala reklaminvesteringarna minskade under 2014 relativt 2013. Tillbakagången uppgick till -3,9 procent och regional annonsomsättning låg därmed på 12,5 miljarder kronor.

 

Utvecklingen för de regionala reklammarknaderna var svagare än för den totala svenska reklammarknaden under 2014. De regionala marknaderna tappade 3,9 procent att jämföra med en ökning om 1,6 procent för den totala reklammarknaden. Samtliga regioner i rapporten uppvisade sjunkande omsättning, överlag var dock utvecklingen bättre än under 2013.

 

 

Rapporten Regionala Reklammarknader 2014 omfattar 11 sidor och inkluderar statistik kring totala reklaminvesteringar uppdelat på region och medium samt reklaminvesteringar per capita i de olika regionerna. Medieslag som undersöks i rapporten: dagspress, gratistidningar, oadresserad direktreklam, TV, radio och internet.

Priset för rapporten är 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se