meny

Digitala medier ökar med 470 miljoner kr

IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) presenterar nu utfallet för andra kvartalet 2015. Tillväxten är fortsatt svagt positiv på 0,8 procent relativt samma kvartal 2014 och investeringarna uppgår därmed till drygt 8,4 miljarder kr i årets andra kvartal. 

 

Marknaden fortsätter att präglas av skiftet till digitala medier. De digitala medierna tillförs 470 miljoner i det andra kvartalet, och den tillväxten kompenserar för det tapp som noteras på många traditionella medier. Därmed landar marknaden under det andra kvartalet 2015 på en positiv tillväxt. Fortsatt tufft är det framförallt för den tryckta dagspressen, här trodde IRM på avtagande tapp under 2015 baserat på utvecklingen på marknader såsom UK och USA, där tappet gradvis minskat. Men när vi sammanfattar det första halvåret tappar den tryckta dagspressen 13,8 procent relativt samma period i fjol. Minskningen är därmed något större än under 2014. 

 

Ytterligare en trend under det första halvåret 2015 är en positiv utveckling för utomhus och butiksmedia, liksom radio och bio. Dessa medier hade positiva tillväxttal under 2014 och ser ut att få en fin utveckling även i år. Utomhus och butiksmedia noterar till och med tvåsiffriga uppgångar under det första halvåret relativt det första halvåret 2014. 

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det andra kvartalet. Rapporten omfattar 16 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

Ladda ned