meny

Den nordiska reklammarknaden 2014: Sverige leder tillväxtligan

Nu har IRM publicerat ”The Nordic Advertising Market 2014”. Rapporten beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under 2014. De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till 9,1 miljarder euro under 2014, en tillbakagång med 4,7% relativt föregående år.

 

 

Tappet som IRM noterar för reklammarknaden ska tolkas med försiktighet. Marknaden är kraftigt påverkad av valutakursförändringar. En fast växelkurs ger istället ett tapp om 1,2%. I lokal valuta noterar Sverige en tillväxt om 1,5%. Sverige är därmed det enda landet som visar en positiv tillväxt under 2014, uppgången var 1,5 procent relativt 2013. Samtliga övriga marknader backade och störst tillbakagång hade Norge och Finland.

 

Därmed är också Sverige fortsatt den största reklammarknaden i termer av omsättning. Därefter kommer i turordning Norge, Danmark och minst är Finland. Det är dock Norge som har den högsta investeringen per capita, följt av Sverige, Danmark och sist Finland. Internet är sedan 2013 den största reklamkategorin totalt. Nästan var tredje nordisk reklamkrona investeras digitalt.

 

Anm: IRM har tillsammans med Danske Medier i Danmark och TNS-Gallup i Finland tagit fram statistik över den Nordiska mediemarknadens utveckling.

 

Rapporten är på engelska och innehåller information kring annonsinvestering i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Omsättning uppges i euro samt lokal valuta. Följande mediekategorier behandlas: tidningar, tidskrifter, kataloger, direktreklam, utomhus, TV, radio, bio och internet. Publikationen omfattar 25 sidor och kostar 6 500 kr exkl moms, köp den i IRM:s onlinebutik!