meny

Bra år för sponsring och events

År 2014 blev ett bra år för sponsring och event. Sponsringen ökade med 2,3 procent relativt föregående år och omsätter 6,7 miljarder kronor. Events ökade med 6,3 procent och därmed är omsättningen nu knappt 6,8 miljarder kronor.

 

Den årliga mätningen av investeringarna i sponsring och event utförs av IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) i samarbete med Sponsrings & Eventföreningen (SEFS).

 

Sponsringsintäkterna uppgår under 2014 till 10 procent av de totala reklaminvesteringarna. Liksom tidigare år domineras sponsringsintäkterna av idrottsorganisationerna, tre fjärdedelar av sponsringsinvesteringarna går till idrotten. Social- och kultursponsring får nöja sig med att endast stå för en fjärdedel av sponsringsinvesteringarna. Det är också idrottssponsringen som växer mest, tillväxten uppgår till ca 4 procent relativt 2013.   

 

Eventintäkterna delas upp i eventmarknadsföring (genomfört i externt marknadsföringssyfte) och företagsinterna event. Under 2014 utvecklades företagsinterna event bäst, tillväxten uppgick till knappt 17 procent relativt 2013. För eventmarknadsföringen gick det däremot något sämre; där noterades en marginell minskning relativt föregående år. 

 

I IRM:s specialrapport om sponsring finns nedbrytning på idrott/kultur/social samt pengar/produkter/tjänster. Eventbranschen bryts ner på B2B/B2C/Corporate. Rapporterna ingår som medlemsförmån i SEFS samt går att köpa i IRM:s webshop för 2 900 kronor styck.