meny

2015

Internationella reklammarknader 2014

2015-12-22

IRM presenterar utvecklingen på de internationella reklammarknaderna under 2014, rapporten sammanställs i samarbete med WARC samt TNS Gallup i Finl...

Läs mer

Reklaminvestering i Norden: Danska marknaden går starkast

2015-12-21

Nu har IRM publicerat ”The Nordic Advertising Market Jan-June 2015”. Rapporten beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under första...

Läs mer Ladda ned

Prognosen höjs för 2015-2016

2015-12-08

IRM har reviderat upp prognosen för 2015 från +1,6% till +1,8%, total reklaminvestering i svensk media väntas därmed uppgå till 32,5 miljarder kr....

Läs mer

Den danska reklammarknaden väntas växa i 2015-2016

2015-12-03

Idag presenteras IRM:s nya prognos i samarbete med Ole E. Andersen vid Copenhagen Business School. Prognosen visar att investering på den danska re...

Läs mer

Köp av reklamutrymme i anslutning till journalistik minskar

2015-11-19

På uppdrag av Stiftelsen Institutet för mediestudier har IRM tagit fram en bedömning kring reklamintäkter för medier med nyhetsjournalistiskt inneh...

Läs mer

Medieinvestering i det tredje kvartalet 2015: De digitala medierna fortsätter rada upp styrkebeskeden

2015-11-03

Idag presenterar IRM medieinvesteringarnas utveckling under det tredje kvartalet 2015. Rapporten visar att investeringarna fortsätter att öka, och...

Läs mer Ladda ned

Nu höjer IRM prognosen för digitala medier

2015-09-08

Idag presenteras IRM:s reviderade prognos för 2015-2016. Totalt förväntas reklammarknaden omsätta knappt 32,4 miljarder kronor under 2015, vilket m...

Läs mer Ladda ned

Digitala medier ökar med 470 miljoner kr

2015-08-25

IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) presenterar nu utfallet för andra kvartalet 2015. Tillväxten är fortsatt svagt positiv på 0,8 proce...

Läs mer Ladda ned

Den nordiska reklammarknaden 2014: Sverige leder tillväxtligan

2015-06-17

Nu har IRM publicerat ”The Nordic Advertising Market 2014”. Rapporten beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under 2014. De samlad...

Läs mer

Över 33 miljarder i medieinvesteringar 2016 ger nytt all-time-high

2015-05-28

Idag presenterar IRM en reviderad prognos för 2015 samt den första prognosen för 2016. Och tongångarna på reklammarknaden fortsätter att vara posit...

Läs mer

Medieinvesteringarna i det första kvartalet 2015: Året inleds positivt trots tuff jämförelse med förra årets OS-kvartal

2015-05-12

IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) presenterar nu utfallet för första kvartalet 2015. Statistiken visar att mediemarknaden återigen vä...

Läs mer Ladda ned

Bra år för sponsring och events

2015-04-28

År 2014 blev ett bra år för sponsring och event. Sponsringen ökade med 2,3 procent relativt föregående år och omsätter 6,7 miljarder kronor. Events...

Läs mer

Ökning för reklammarknaden under 2014

2015-04-16

IRM:s senaste rapport ”Svensk Reklammarknad 2014” ger en översikt över reklamåret 2014 och visar att de totala reklaminvesteringarna i Sverige till...

Läs mer

Fortsatt minskad investering i regionala reklammarknader

2015-04-09

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2014” framgår att de regionala reklaminvesteringarna minskade under 2014 relativt 2013. Tillbaka...

Läs mer

Programmatisk handel står för 3% av investeringen i digital reklam 2014

2015-04-08

Nu är IRM:s första rapport kring programmatisk handel i Sverige klar. Rapporten visar att investeringen i programmatiska annonsköp uppgår till 330...

Läs mer

Programmatic trade accounts for 3 percent of digital ad spend in Sweden during 2014

2015-04-08

IRM:s first report regarding programmatic trade in Sweden shows that ad revenues stemming from programmatic transactions amounted to 330 million SE...

Läs mer Ladda ned

Billigare att köpa reklamutrymme 2014

2015-03-30

IRM:s rapport "Reklaminflation 2014" visar att prisnivån ökade under 2014. Priserna för köp av medieutrymme ökade i snitt med 1,4% under förra året...

Läs mer

IRM:s reviderade prognos för 2015: Försiktig sänkning av förväntningarna

2015-03-10

IRM:s reviderade prognos för 2015: Försiktig sänkning av förväntningarna I IRM:s reviderade prognos sänks förväntningarna på 2015. Totalt förväntas...

Läs mer

Medieinvesteringarna 2014: Bra år för digitalt, bio, radio och utomhus

2015-02-17

Mediemarknaden växer med 1,6 procent under 2014 relativt 2013. Det visar IRM:s senaste rapport som summerar utvecklingen på marknaden under 2014. T...

Läs mer