meny

Reklaminvesteringarnas andel av BNP minskar

IRM:s senaste rapport ”Svensk Reklammarknad 2013” ger en översikt över reklamåret 2013. De totala reklaminvesteringarna inkluderar köp av medieutrymme, investering i övrig marknadskommunikation samt produktionskostnader. Under 2013 uppgick totala reklaminvesteringar i Sverige till nära 65,6 miljarder kronor vilket innebär en tillbakagång på 2,4 procent gentemot 2012.

 

Det finns ett starkt samband mellan reklaminvesteringarnas utveckling och BNP utvecklingen. När det går bra för företagen får de mer pengar att investera i reklam. Sedan millennieskiftet har reklaminvesteringarna haft en sämre utveckling än BNP och det är tydligt att under de två senaste åren har glappet mellan BNP-utvecklingen och reklaminvesteringen ökat ytterligare.  

 

 

Du hittar en gratis sammanställning över 2013 under reklamstatistik här på hemsidan. Årsrapporten kostar 6 500 kronor och innehåller omsättning och tillväxt per kategori. Tidsperiod varierar beroende på reklamkategori, som mest 1985-2013. 67 sidor inklusive Summary in English. Köp den här

Om du vill veta mer om exakt vilken information som ingår eller har andra frågor om rapporten, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

 

Ladda ned