meny

Ökande andel av reklambudgeten till sponsring och event

Under 2013 står sponsringen för knappt 10 procent av den totala reklaminvesteringen och motsvarande siffra för eventmarknadsföring är knappt 6 procent.  Under 2013 uppgick totala reklaminvesteringar i Sverige till nära 65,6 miljarder kronor vilket innebär en tillbakagång på 2,4 procent gentemot 2012.

 

Nu presenterar IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) den årliga mätningen av utvecklingen inom sponsring och eventmarknadsföring i samarbete med SEFS (Sponsrings- och eventföreningen). Sponsringen fortsätter växa, tillväxten blev 6,5 procent relativt 2012 och omsättningen uppgick till 6,5 miljarder kronor. Eventmarknadsföringen däremot backade med 1 procent jämfört med 2012 och omsättningen uppgår till knappt 3,9 miljarder kronor.

 

I IRM:s specialrapport om sponsring finns nedbrytning på idrott/kultur/social samt pengar/produkter/tjänster. Eventbranschen bryts ner på B2B/B2C/Corporate. Rapporterna ingår som medlemsförmån i SEFS samt går att köpa i IRM:s webshop för 2 900 kronor styck.