meny

Ökad tillväxt i Q4 men 2013 slutar på minus

Ökad tillväxt i Q4 men 2013 slutar på minus

Efter en tuff period på mediemarknaden vände siffrorna uppåt under Q3 2013 och den positiva tillväxten fortsatte även under Q4. Ökningen blev 0,8 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2012. Trots detta backar mediemarknaden med 1,8 procent total sett under helåret 2013.

 

 

Många mediekategorier klarade sig bättre under det sista kvartalet än tidigare kvartal. Totalt omsatte mediemarknaden 9 miljarder kronor under perioden.

 

För helåret 2013 såg det dystrare ut. Den negativa utvecklingen under det första halvåret sänkte omsättningen. Totalt omsatte mediemarknaden 31,5 miljarder kronor under 2013, en minskning med nära 600 miljoner kronor jämfört med helåret 2012.

 

Som tidigare uppvisade Internetreklamen stark tillväxt. Det var framför allt webb-TV och sök som bidrog till ökningen men även displaykategorin uppvisade en tillväxt på nära 3 procent jämfört med året innan. Starkast tillväxt av alla kategorier uppvisade mobilannonseringen som mer än fördubblades under 2013 och omsatte 900 miljoner kronor under året.

 

Även TV-annonseringen uppvisade fortsatt tillväxt om än marginell sådan. Totalt omsatte kategorin nära 6 miljarder kronor under 2013.

 

De tryckta medierna uppvisar fortsatt, ofta tvåsiffrigt, annonstapp med undantag för bilagor i tidskrifter och annonsblad som visade positiv tillväxt under året.

 

IRM:s kvartalsrapporten innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det fjärde kvartalet samt ackumulerat under helåret 2013. Rapporten omfattar 11 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se