meny

Nordisk reklamutveckling sämre än Europasnittet

IRM:s rapport "The International Advertising Market 2013" visar att reklaminvestering i Europa minskade marginellt och omsatte €105 miljarder under 2013. Den nordiska reklammarknaden uppgick till €8,3 miljarder vilket innebär en minskning omkring 2% relativt föregående år.

 

Under 2013 spenderade annonsörer världen över omkring €377 miljarder på reklam, detta innebär en tillbakagång på 1 procent relativt 2012. Norden presterade sämre än genomsnitten för Europa och Världen på grund av försvagningar av lokala valutor mot Euron samt det pågående strukturella skiftet på mediemarknaden från print till digitalt.

 

Globalt är TV fortfarande det i särklass största reklammediet. I Norden investeras det mest i digitala kanaler följt av tryckta tidningar. Digitala kanaler hade under 2013 högst marknadsandel i Storbritannien, därefter i Kina följt av Danmark på  en tredje plats.

 

I The International Advertising Market 2013 presenteras nettostatistik över reklammarknaderna i 87 länder. Investering redovisas i Euro per mediegrupp, land och kontinent. I de länder där statistik finns ingår följande mediegrupper: tidningar, tidskrifter, TV, radio, bio, utomhus och internet. 18 sidor, på engelska.

Köp den här