meny

Mediemarknaden fortsatt på plus i det andra kvartalet

Mediemarknaden fortsätter växa under det andra kvartalet. Tillväxten skrivs till 1,9 procent relativt samma period i fjol och omsättningen är 8,3 miljarder kronor.

Under det första kvartalet växte mediemarknaden med 2,3 procent relativt samma period föregående år. Nu har IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) presenterat utfallet för det andra kvartalet, och det blev ett andra kvartal med tillväxt, i linje med utfallet i det första kvartalet.

Flera mediekategorier utvecklas starkt, framförallt de digitala, men även butiksmedia, utomhus- och radioannonsering visar tvåsiffrig tillväxt. Reklaminvesteringen i webb-TV har ökat sin tillväxttakt under det första halvåret. Tillväxttakten är över 60 procent relativt motsvarande kvartal förra året både i det första och i det andra kvartalet, markant bättre än under 2013. Även displayannonseringen ökar sin tillväxttakt under 2014, tillväxten uppgår till 13-14 procent både i det första och det andra kvartalet 2014 relativt samma period i fjol. Detta är de bästa tillväxtsiffrorna som displayannonseringen uppvisat på flera år.

 

IRM:s kvartalsrapporten innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det andra kvartalet. Rapporten omfattar 11 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se