meny

Markant positivt första kvartal på mediemarknaden

Markant positivt första kvartal på mediemarknaden

Mediemarknaden växer med 2,3 procent under det första kvartalet relativt samma period i fjol. Omsättningen är därmed nära 7,5 miljarder kronor.

 

 

Efter fem tuffa kvartal så vände mediemarknaden under det sista halvåret 2013 till positiv tillväxt. Men ökningen var beskedlig och uppgick till under en procent. Nu i det första kvartalet 2014 visar mediemarknaden återigen en markant tillväxt. Tillväxten blev 2,3 procent vid en jämförelse mellan det första kvartalet 2014 och samma period i fjol.  

 

Som tidigare så är det internetreklamen som drar upp tillväxten, ökningen för kategorin som helhet uppgår till drygt 12 procent relativt det första kvartalet 2013. Detta är ett styrkebesked i en kategori som omsätter så mycket som 2,2 miljarder kronor under det första kvartalet. Displayannonseringen har dessutom återvänt till tvåsiffrig tillväxt, något som kategorin inte haft sedan 2010.

 

Mobilmarknadsföringen hade den starkaste tillväxten, över 90 procent relativt det första kvartalet 2013. Andra kategorier som visar tillväxt är bio, radio, TV, gratistidningar och gratistidskrifter. Dagspress, bilagor och fackpress visar dessutom minskande tapp relativt förra året.

 

IRM:s kvartalsrapporten innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det första kvartalet. Rapporten omfattar 11 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

 

Ladda ned