meny

Lokal-TV går mot strömmen på den regionala reklammarknaden

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2013” framgår att de regionala reklaminvesteringarna minskade under 2013 relativt 2012. Minskningen uppgick till hela 7,7 procent under förra året och regional annonsomsättning låg därmed på knappt 13 miljarder kronor.

 

 

Utvecklingen för de regionala reklammarknaderna var svagare än för den totala svenska reklammarknaden under 2013. De regionala marknaderna tappade 7,7 procent att jämföra med ett tapp om 2,1 procent för den totala reklammarknaden. Samtliga regioner i rapporten uppvisade sjunkande omsättning.

 

Lokal-TV går mot strömmen på den regionala reklammarknaden och visar istället en ökning av de regionala annonsinvesteringarna med drygt 6 procent under 2013 relativt 2012. Lokal-TV omsätter därmed nästan 900 miljoner kronor. Samtliga övriga medieslag som undersöks i rapporten: dagspress, gratistidningar, oadresserad direktreklam, radio och internet, minskar sina reklaminvesteringar.

 

Rapporten Regionala Reklammarknader 2013 omfattar 21 sidor och inkluderar statistik kring totala reklaminvesteringar uppdelat på region och medium samt reklaminvesteringar per capita i de olika regionerna.

 

Priset för rapporten är 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se