meny

Landsortspressen håller uppe priserna trots tuffa tider

Reklampriserna minskade i snitt med 0,7 procent under 2013. En mediekategori som överraskar är landsortspressen som upplevde minskade priser med i snitt marginella 0,2 procent jämfört med 2012.

Rapporten ”Reklaminflationen 2013” visar vidare att fackpress, utomhus och dagspress alla blev billigare att köpa under 2013. De medieslag som däremot höjt sina snittpriser under året är radio, populärpress och DR medan TV behöll prisläget från året innan.  

 

Rapporten är på 17 sidor och kostar 6 500 kr. Medier som ingår: storstadspress, landsortspress, kvällspress, populärpress, fackpress, oadresserad och addresserad direktreklam, TV, radio och utomhusreklam. Tidsperiod 2000-2013 förutom tidskrifter och utomhusreklam som tillkom 2009. Köp rapporten i IRM:s webshop så får du den direkt!