meny

IRM:s nya prognos: Framåtandan håller i sig in i 2015

Idag presenterar IRM sin sista prognos för 2014. Totalt förväntas reklammarknaden omsätta knappt 32,1 miljarder kronor, motsvarande en ökning om 2 procent relativt föregående år. För 2015 är prognosen oförändrad, reklaminvesteringarna förväntas öka med 1,9 procent jämfört med 2014.

 

Hittills under 2014 har tillväxten på reklammarknaden varit god, understödd av en god allmänekonomi och flera evenemang såsom riksdagsvalet, EU-valet, fotbolls-VM och OS. I början på november presenterade IRM utfallet för reklammarknaden under årets tre första kvartal. Reklammarknaden växte under denna period med 2,3 procent relativt motsvarande period 2013. Tillväxttakten bedöms bli något lägre under det fjärde kvartalet, vilket innebär att helåret uppnår en tillväxt om 2 procent relativt 2013.

 

Tre traditionella medieslag förväntas uppnå en tillväxt på över tio procent under 2014 relativt föregående år. Dessa är radio, bio och utomhusreklam. 

 

IRM:s prognos för 2015 är oförändrad och ökningen uppgår till 1,9 procent relativt 2014. Allmänekonomin förväntas vara fortsatt god vilket stödjer denna utveckling. 

 

Rapporten innehåller historisk data samt prognos per mediekategori under åren 2012-2015p, kvartalsdata 2013-2015p. 26 sidor, pris 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se