meny

IRM:s nya prognos för 2014 – 2015: Stabil tillväxt för reklammarknaden

Nu presenteras IRM:s första prognos för 2015. Under 2015 förväntas reklaminvesteringarna öka med 1,9 procent jämfört med 2014 och uppgå till knappt 32,5 miljarder kronor.

 

Under helåret 2013 minskade medieinvesteringarna med 2 procent jämfört med 2012 och uppgick till 31,4 miljarder kronor. Redan under det andra halvåret 2013 upplevde marknaden marginellt positiv tillväxt men det första kvartalet 2014 innebar en tydlig ökning på 2,3 procent relativt motsvarande kvartal 2013. Denna tillväxt tillskrivs bland annat ökad annonsinvestering i samband med OS och svaga jämförelsetal.

 

Reklammarknadens utveckling påverkas av allmänekonomin och av strukturella förändringar. Konjunkturbedömare ger en förhållandevis samstämmig bild av ett stabilt allmänekonomiskt läge under de två åren som behandlas i prognosen. Effekterna av strukturomvandlingen från tryckt till digital media är fortfarande påtagliga på marknaden men IRM har sett en minskning av tappen hos vissa printkanaler under slutet av 2013 och början av 2014.

 

Baserat på ovanstående resonemang är prognosen för 2014 i princip oförändrad, den uppgår till 1,6 procents tillväxt relativt 2013. Detta motsvarar en omsättning på 31,9 miljarder kronor. Reklammarknaden förväntas fortsätta sin tillväxt under 2015, ökningen förväntas bli knappa två procent relativt föregående år och omsättningen förväntas uppgå till 32,5 miljarder kronor.

 

 

Rapporten innehåller historisk data samt prognos per mediekategori under åren 2012-2015p, kvartalsdata 2013-2015p. 43 sidor, pris 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se