meny

Hushållens medieutgifter blir alltmer digitala

Hushållens medieutgifter blir alltmer digitala

Idag presenterar IRM och MMS gemensamt rapporten ”Hushållens medieutgifter 2014”. Rapporten visar att de totala medieutgifterna för ett genomsnittshushåll i Sverige uppgår till nära 17 000 kr per år. Hushållens medieutgifter totalt är stabila 2014 i förhållande till föregående undersökning som genomfördes 2011.

 

Den största utgiften för hushållen är access-kostnader som betalas för att få tillgång till media och för att kommunicera. Mobilabonnemanget utgör den största utgiften, följt av internetabonnemanget. Därefter kommer kostnaden för TV, som i rapporten delas upp i Radio- och TV-licensen och utgifter för betal TV. Den femte största utgiften utgörs av kostnaden för morgontidningen.

 

Trots att hushållens medieutgifter är stabila så sker alltså en omfördelning mellan medieslagen. Det är de digitala alternativen som växer kraftigt. Vår konsumtion av media blir alltmer digital och det avspeglas i våra utgifter. Digitala tjänster som till exempel digitala tidningar, e-böcker och digitala tilläggstjänster i spel växer kraftigt men från låga nivåer. Ett annat område som växer kraftigt är streamade abonnemangstjänster för musik och TV.

 

 Rapporten svarar på:

 - Hur mycket hushållen lägger på medieutgifter?

 - Hur har hushållens utgifter för olika medier utvecklats under de tre senaste åren?

 • Mobilabonnemang
 • Internetabonnemang
 • Betal-TV
 • TV-avgift
 • Morgontidning
 • Kvällstidning
 • Böcker
 • Tidskrifter
 • Abonnemangstjänster för musik
 • Abonnemangstjänster för film och TV
 • Digital morgontidning
 • Digital kvällstidning
 • mm

 

- Vilken profil har hushåll som spenderar mycket? Hur skiljer sig denna profil mellan olika medieslag?

 - Hur ser mediernas intäktsbas ut avseende hushållens medieutgifter och reklamintäkter? Hur har intäktsbasen förändrats sedan 2011?

 

Rapporten är 74 sidor, pris: 9 900 kr exkl. moms. Köp den i IRM:s nätbutik så får du den direkt!

Ladda ned