meny

Den Nordiska reklammarknaden backar under Jan-Jun 2014

IRM:s nya rapport ”The Nordic Advertising Market Jan-Jun 2014” visar att den Nordiska reklammarknaden backar under det första halvåret 2014. De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till €4,6 miljarder, en tillbakagång med 4,6% relativt motsvarande period föregående år.

Sverige var det enda landet som visade en positiv tillväxt under det första halvåret 2014, uppgången var 2,1% relativt motsvarande period 2013 i lokal valuta. Samtliga övriga marknader backade, dessutom har växelkurserna stark effekt på den samlade nordiska tillväxten. Både den svenska och den norska kronan har försvagats mot euron vilket innebär att tillväxten i reklaminvesteringen är betydligt sämre sett i Euro än i lokal valuta.

Sverige har den största reklammarknaden i termer av omsättning, följt av Norge, Danmark och minst är Finland. Den högsta investeringen per capita har dock Norge, följt av Sverige, Danmark och därefter Finland.Med en andel om 31% av reklaminvesteringarna så är internet den största reklamkategorin i Norden. Annonsering i tryckta tidningar är den näst största kategorin med 25% och på tredje plats återfinns TV med 18%.

 

Rapporten är på engelska och innehåller information kring annonsinvestering i Sverige, Norge, Finland och Danmark. 2009-2013 och Jan-Jun 2013 & 2014. Omsättning uppges i euro samt lokal valuta. Följande mediekategorier behandlas: tidningar, tidskrifter, kataloger, direktreklam, utomhus, TV, radio, bio och internet. Publikationen omfattar 27 sidor och kostar 6 500 kr exkl moms, köp den i IRM:s onlinebutik!