meny

Den Nordiska reklammarknaden backar under 2013

Det är fortsatt trögt på den nordiska reklammarknaden visar IRM:s nya rapport ”The Nordic Advertising Market 2013”. De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till 9,6 miljarder euro under 2013, en tillbakagång med 2,7 procent relativt föregående år.

 

 

Norge var det enda landet som visade en positiv tillväxt under 2013, uppgången var 1,3 procent relativt 2012 i lokal valuta. Samtliga övriga marknader backade och störst tillbakagång hade Finland.

 

Sverige har den största reklammarknaden i termer av omsättning, följt av Norge, Danmark och minst är Finland. Den högsta investeringen per capita har dock Norge, följt av Sverige, Danmark och därefter Finland.

 

De tre största reklamkategorierna är internet, dagspress och TV. Med en andel om 28 procent av reklaminvesteringarna så är internet den största reklamkategorin i Norden. Dagspressen är den näst största kategorin med 27,5 procent av investeringen och på tredje plats återfinns TV med 18,2 procent av investeringen.

 

 

Rapporten är på engelska och innehåller information kring annonsinvestering i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Omsättning uppges i euro samt lokal valuta. Följande mediekategorier behandlas: tidningar, tidskrifter, kataloger, direktreklam, utomhus, TV, radio, bio och internet. Publikationen omfattar 34 sidor och kostar 6 500 kr exkl moms, köp den i IRM:s onlinebutik!