meny

2014

Nordisk reklamutveckling sämre än Europasnittet

2014-12-12

IRM:s rapport "The International Advertising Market 2013" visar att reklaminvestering i Europa minskade marginellt och omsatte €105 miljarder under...

Läs mer

IRM:s nya prognos: Framåtandan håller i sig in i 2015

2014-11-20

Idag presenterar IRM sin sista prognos för 2014. Totalt förväntas reklammarknaden omsätta knappt 32,1 miljarder kronor, motsvarande en ökning om 2...

Läs mer

Starkaste tillväxten på 3 år

2014-11-04

IRM:s rapport för det tredje kvartalet 2014 visar att det fortsätter att gå bra på reklammarknaden. Tillväxten uppgår till 3,1 procent relativt sam...

Läs mer

Den Nordiska reklammarknaden backar under Jan-Jun 2014

2014-10-16

IRM:s nya rapport ”The Nordic Advertising Market Jan-Jun 2014” visar att den Nordiska reklammarknaden backar under det första halv...

Läs mer

IRM:s nya prognos: Nu höjs förväntningarna på 2014

2014-09-16

I IRM:s reviderade prognos höjs förväntningarna på 2014. Totalt förväntas reklammarknaden omsätta knappt 32,2 miljarder kronor under 2014, vilket m...

Läs mer

Mediemarknaden fortsatt på plus i det andra kvartalet

2014-08-28

Mediemarknaden fortsätter växa under det andra kvartalet. Tillväxten skrivs till 1,9 procent relativt samma period i fjol och oms&au...

Läs mer

Den Nordiska reklammarknaden backar under 2013

2014-06-17

Det är fortsatt trögt på den nordiska reklammarknaden visar IRM:s nya rapport ”The Nordic Advertising Market 2013”. De samlade reklamköpen i nordis...

Läs mer

IRM:s nya prognos för 2014 – 2015: Stabil tillväxt för reklammarknaden

2014-05-22

Nu presenteras IRM:s första prognos för 2015. Under 2015 förväntas reklaminvesteringarna öka med 1,9 procent jämfört med 2014 och uppgå till knappt...

Läs mer

Markant positivt första kvartal på mediemarknaden

2014-05-08

Markant positivt första kvartal på mediemarknaden Mediemarknaden växer med 2,3 procent under det första kvartalet relativt samma period i fjol. Oms...

Läs mer Ladda ned

Daniel Collin ny ordförande i IRM

2014-05-02

IRM:s (Institutet för reklam och mediestatistik) medlemmar har utsett Daniel Collin till ny styrelseordförande. Collin tar över efter Lars Strandbe...

Läs mer Ladda ned

Ökande andel av reklambudgeten till sponsring och event

2014-04-30

Under 2013 står sponsringen för knappt 10 procent av den totala reklaminvesteringen och motsvarande siffra för eventmarknadsföring är knappt 6 proc...

Läs mer

Reklaminvesteringarnas andel av BNP minskar

2014-04-15

IRM:s senaste rapport ”Svensk Reklammarknad 2013” ger en översikt över reklamåret 2013. De totala reklaminvesteringarna inkluderar köp av medieutry...

Läs mer Ladda ned

Lokal-TV går mot strömmen på den regionala reklammarknaden

2014-04-08

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2013” framgår att de regionala reklaminvesteringarna minskade under 2013 relativt 2012. Minsknin...

Läs mer

Landsortspressen håller uppe priserna trots tuffa tider

2014-03-27

Landsortspressen håller uppe priserna trots tuffa tider Reklampriserna minskade i snitt med 0,7 procent under 2013. En mediekategori som &oum...

Läs mer

Försiktiga justeringar i IRM:s nya prognos

2014-03-12

Försiktiga justeringar i IRM:s nya prognos I den nya prognosen gör IRM försiktiga justeringar. Totalt förväntas mediemarkn...

Läs mer

Hushållens medieutgifter blir alltmer digitala

2014-03-07

Hushållens medieutgifter blir alltmer digitala Idag presenterar IRM och MMS gemensamt rapporten ”Hushållens medieutgifter 2014”. Rapporten visar at...

Läs mer Ladda ned

Ökad tillväxt i Q4 men 2013 slutar på minus

2014-02-21

Ökad tillväxt i Q4 men 2013 slutar på minus Efter en tuff period på mediemarknaden vände siffrorna uppåt under Q3 2013 och den positiva tillväxten...

Läs mer