meny

Sverige i topp 10 bland världens mest reklamintensiva länder

IRM:s rapport "The International Advertising Market" visar att Sverige är det sjunde mest reklamtäta landet i världen och har den fjärde högsta internetandelen i världen. USA är alltjämt världens i särklass största reklammarknad.

 

I Sverige minskade reklamköpen med 3 procent under 2012 men reklaminvesteringen per capita är fortfarande mycket stor - sjunde högst i världen. Sverige är också i toppen i fråga om andel digital annonsering, där hamnar Sverige på en fjärde plats efter bland annat Danmark som har högst andel i världen.

 

Under 2012 spenderade annonsörer världen över drygt 379 miljarder Euro på reklam, detta innebär en ökning med 9 procent relativt 2011. Samtliga världsdelar uppvisade en positiv tillväxt förutom Europa där reklamköpen minskade marginellt. Störst andel av de totala reklaminvesteringarna spenderas i USA, därefter kommer Japan som näst största reklammarknaden och Kina som tredje största marknaden.

 

 

I The International Advertising Market 2012 presenteras nettostatistik över reklammarknaderna i 84 länder. Investering redovisas i Euro per mediegrupp, land och kontinent. I de fall statistik finns ingår följande mediegrupper: tidningar, tidskrifter, TV, radio, bio, utomhus och internet. 47 sidor, på engelska.

Köp den här