meny

Sökordsmarknadsföring Danmarks största reklamkanal i 2014

IRM:s nya prognos visar att investeringarna på den danska reklammarknaden förväntas minska både i 2013 och 2014. Marknaden visar dock svaga tecken på förbättring varför tillbakagången väntas bli mindre i 2014.

 


IRM prognostiserar att danska reklammarknaden backar med 1,9 procent i 2013 och 0,6 procent i 2014. Totala annonsintäkter bedöms uppgå till omkring 14,6 miljarder båda åren. Första halvåret 2013 innebar en dämpning av tillbakagången. I takt med att allmänekonomin långsamt förbättras, väntas även reklaminvesteringarna återfå kraft.

 

Strukturella förändringar på reklammarknaden förväntas fortsätta medföra ökad investering i internetreklam. I och med detta förväntas sökordsmarknadsföring bli den enskilt största reklamkanalen i Danmark, det vill säga större än till exempel TV och direktreklam.

 

Rapporten beskriver utvecklingen per mediekanal 2009-2012, prognos 2013-2014. Följande medier ingår: dagspress, tidskrifter, utomhus. TV, radio, bio, Internet, direktreklam och tryckta kataloger. På danska, 29 sidor inkl summary in English. Pris: 6 900 SEK. Köp den i IRM:s webshop.