meny

Samtliga reklammarknader i Norden backade 2012

Det är trögt på den nordiska reklammarknaden visar IRM:s nya rapport "The Nordic Advertising Market 2012". De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till 9,8 milliarder euro under 2012. I lokal valuta visade alla nordiska mediemarknader tillbakagång under 2012.

 

Totalt uppgick köpt medieutrymme på den nordiska marknaden till drygt 9,8 milliarder euro vilket endast innebär en marginell minskning i förhållande till 2011. I lokala valutor minskade dock samtliga nordiska marknader i storlek under förra året. Norge upplevde det minsta tappet, endast 0,6 procent relativt 2011. Tillbakagången var störst i Danmark där medieinvesteringarna minskade med 5 procent.

 

Norge är fortsatt den mest reklamintensiva marknaden i Norden. Reklaminvesteringar per invånare var 510 euro i Norge under 2012 vilket var omkring 140 euro mer än i Sverige og Danmark och över 200 euro mer än i Finland.

 

Rapporten är på engelska och innehåller information kring annonsinvestering i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Omsättning uppges i euro samt lokal valuta. Följande mediekategorier behandlas: tidningar, tidskrifter, kataloger, direktreklam, utomhus, TV, radio, bio och internet. Publikationen omfattar 34 sidor och kostar 6 500 kr exkl moms, köp den i IRM:s onlinebutik!