meny

Ljusning för reklamen i slutet av 2013

Den nya prognosen från IRM visar att reklammarknaden fortsätter att tappa under första halvåret 2013 men att en ljusning, om än liten, väntas mot slutet av året. Den osäkra världsekonomin gör att kräftgången för reklammarknaden fortsätter.

 

 Totalt förväntas reklammarknaden minska med 1 procent under helåret 2013 jämfört med året innan. Detta innebär att det köpta annonsutrymmet förväntas omsätta 31,5 miljarder kronor under 2013.

 

Internetreklam förväntas fortsatt vara vinnare även under 2013 med mobilannonsering, webb-TV och sökordsannonsering som draglok. De tryckta medierna fortsätter uppleva vikande tal och förflyttning av annonsering från tryckta medier till Internet fortsätter under året.

 

Rapporten innehåller prognos över medienvesteringarna per kategori under 2013. Rapporten omfattar 41 sidor inlusive Summary in English. Priset för rapporten är 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se