meny

Höjda förväntningar för 2014

IRM:s nya prognos visar att reklaminvesteringarna väntas fortsätta öka under slutet av 2013 och även under nästa år. Under 2014 förväntas reklaminvesteringarna öka med 1,6 procent jämfört med 2013 och uppgå till knappt 32 miljarder kronor.

 

Redan nu kan IRM bekräfta att 2013 blir ett svagt år på reklammarknaden. Det är det första halvåret som drar ner, tappet under årets sex första månader uppgick till drygt 4 procent. Under det tredje kvartalet vände marknaden till plus och IRM:s prognos är att även det fjärde kvartalet blir svagt positivt.

 

Reklammarknaden förväntas återvända till tillväxt under nästa år.  IRM:s förväntningar på nästa år har höjts något jämfört med föregående prognos, och tillväxten 2014 skrivs nu till 1,6 procent relativt 2013.

 

Rapporten innehåller prognos över medieinvesteringarna per kategori under 2013-2014, den omfattar 42 sidor inklusive Summary in English.

 

Priset är 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se