meny

Dagspressen dominerar fortfarande den regionala reklammarknaden

IRM:s senaste rapport "Regionala reklammarknader 2012" visar att reklaminvesteringarna minskade i samtliga regioner under 2012. Totalt sett tappade de regionala reklammarknaderna 6,3 procent under 2012 relativt föregående år och investeringarna uppgick till 14 miljarder kronor.

 

 

Utvecklingen för den regionala reklammarknaden var något svagare än den totala svenska reklammarknaden under 2012. De regionala marknaderna tappade 6,3 procent att jämföra med ett tapp om 2,1 procent för den totala reklammarknaden. Norra Sverige uppvisade bäst utveckling, där stannade tappet på drygt 5 procent relativt 2011. Svagast utveckling hade Södra Sverige med ett tapp om drygt 8 procent.

 

Internet var den enda mediekategori som kunde uppvisa en tillväxt på de regionala marknaderna under fjolåret. Övriga studerade mediekategorier backade.

 

Dagspressen fortsätter att dominera den regionala reklamen men andelen har minskat något under de senaste åren. Total sett utgjorde dagspressen 45 procent av de regionala medieinvesteringarna under 2012.

 

När det gäller antalet reklamkronor per invånare låg Södra Sverige högst med 1 602 kronor per år. Östra Sverige hade den lägsta spenderingen per innevånare.

 

Rapporten Regionala Reklammarknader 2012 omfattar 21 sidor och inkluderar statistik kring totala reklaminvesteringar uppdelat på region och medium samt reklaminsveteringar per capita i de olika regionerna.

 

Priset för rapporten är 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se