meny

2013 börjar trögt för de nordiska reklammarknaderna

Samtliga reklammarknader i Norden backade under det första halvåret 2013 visar IRM:s nya rapport "The Nordic Advertising Market". De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till 4,8 miljarder euro under första halvåret 2013.

 

Totalt uppgick köpt medieutrymme på den nordiska marknaden till drygt 4,8 miljarder euro vilket innebär en minskning med 1,9 procent i förhållande till motsvarande period 2012. I lokala valutor minskade samtliga nordiska marknader i storlek under förra året. Norge upplevde det minsta tappet, endast 0,1 procent relativt första halvåret 2012. Tillbakagången var störst i Finland där medieinvesteringarna minskade med drygt 8 procent. Danmark och Sverige hamnade i mitten med ett tapp på 3 respektive 3,9 procent under perioden.

 

Norge är fortsatt den mest reklamintensiva marknaden i Norden. Reklaminvesteringar per invånare var 260 euro i Norge under första halvåret 2013. Därefter kommer Sverige med 189 euro, Danmark 177 och Finland med 130 euro per invånare.

 

Rapporten är på engelska och innehåller information kring annonsinvestering i Sverige, Norge, Finland och Danmark under åren 2008-2012 samt första halvåren 2012 och 2013.  Omsättning uppges i euro samt lokal valuta. Följande mediekategorier behandlas: tidningar, tidskrifter, kataloger, direktreklam, utomhus, TV, radio, bio och internet. Publikationen omfattar 34 sidor och kostar 6 500 kr exkl moms, köp den i IRM:s onlinebutik!