meny

2013

Höjda förväntningar för 2014

2013-12-05

IRM:s nya prognos visar att reklaminvesteringarna väntas fortsätta öka under slutet av 2013 och även under nästa år. Under 2014 förväntas reklaminv...

Läs mer

Positivt trendbrott på reklammarknaden

2013-11-13

Efter att ha backat under fem på varandra följande kvartal, visar reklammarknaden plus under det tredje kvartalet 2013. IRM:s kvartalsrapport visar...

Läs mer

Sökordsmarknadsföring Danmarks största reklamkanal i 2014

2013-10-30

IRM:s nya prognos visar att investeringarna på den danska reklammarknaden förväntas minska både i 2013 och 2014. Marknaden visar dock svaga tecken...

Läs mer

Sverige i topp 10 bland världens mest reklamintensiva länder

2013-10-23

IRM:s rapport "The International Advertising Market" visar att Sverige är det sjunde mest reklamtäta landet i världen och har den fjärde högsta int...

Läs mer

2013 börjar trögt för de nordiska reklammarknaderna

2013-10-18

Samtliga reklammarknader i Norden backade under det första halvåret 2013 visar IRM:s nya rapport "The Nordic Advertising Market". De samlade reklam...

Läs mer

Reviderad prognos 2013-2014

2013-10-01

IRM:s nya rapport "Reklam- och Medieprognos 2013-2014" presenterar en prognos för mediemarknadens utveckling under 2013-2014. Prognosen visar en st...

Läs mer

IRMs kvartalsrapport: Reklammarknaden fortsatt på minus

2013-09-03

Under det andra kvartalet 2013 backade reklammarknaden med 3,7 procent. Därmed har reklammarknaden nu backat under fem på varandra följande kvartal...

Läs mer

Samtliga reklammarknader i Norden backade 2012

2013-06-19

Det är trögt på den nordiska reklammarknaden visar IRM:s nya rapport "The Nordic Advertising Market 2012". De samlade reklamköpen i nordisk media u...

Läs mer

Mediemarknaden på plus 2014

2013-06-14

IRM:s nya rapport "Reklam- och Medieprognos 2013-2014" presenterar en prognos för mediemarknadens utveckling under 2013-2014. Prognosen visar att t...

Läs mer

IRMs kvartalsrapport: Reklammarknaden backar 5%

2013-05-16

Reklammarknaden visade negativ tillväxt under alla kvartalen 2012 förutom det första och fortsatte backa under första kvartalet 2013. De totala med...

Läs mer

Designmarknaden fortsätter öka stadigt

2013-04-30

IRM:s rapport "Designmarknaden 2012" undersöker utvecklingen på designmarknaden och visar att investeringar i designtjänster ökar stadigt. Under 20...

Läs mer

Svensk Reklammarknad 2012: Bra år för mässor, sponsring och events

2013-04-23

IRMs senaste rapport "Svensk Reklammarknad 2012" ger en översikt över reklamåret 2012. Strax efter årsskiftet visade statistiken att den köpta rekl...

Läs mer

Dagspressen dominerar fortfarande den regionala reklammarknaden

2013-04-10

IRM:s senaste rapport "Regionala reklammarknader 2012" visar att reklaminvesteringarna minskade i samtliga regioner under 2012. Totalt sett tappade...

Läs mer

Trots tuffa tider – reklampriserna ökar

2013-03-28

Reklampriserna ökade med 7 procent under 2012 visar IRMs nya rapport "Reklaminflationen 2012". Institutet för Reklam- och Mediestatistik har samman...

Läs mer

Ljusning för reklamen i slutet av 2013

2013-03-15

Den nya prognosen från IRM visar att reklammarknaden fortsätter att tappa under första halvåret 2013 men att en ljusning, om än liten, väntas mot s...

Läs mer

Regimskifte på annonsmarknaden

2013-02-22

Under 2012 har Internet gått om dagspressen och är nu Sveriges största reklammedium med en marknadsandel om 24 procent. Totalt under 2012 minskade...

Läs mer